• Đăng ký khám

Đăng ký khám!


Lịch làm việc!

Stt Ngày làm Thời gian
01 thứ hai, 17/06/2024 Từ 9 giờ - 17 giờ
02 thứ tư, 19/06/2024 Từ 9 giờ - 17 giờ
03 thứ sáu, 21/06/2024 Từ 9 giờ - 17 giờ
04 thứ bảy, 22/06/2024 Từ 9 giờ - 17 giờ
05 chủ nhật, 23/06/2024 Từ 9 giờ - 17 giờ